CDN

רשת מסירת תוכן – content delivery network (CDN) מתייחסת לקבוצה מבוזרת גיאוגרפית של שרתים הפועלים יחד כדי לספק תוכן אינטרנטי באופן מהיר. CDN מאפשר העברה מהירה של נכסים הדרושים לטעינת תוכן אינטרנט כולל דפי HTML, קבצי javascript, גיליונות, סגנונות, תמונות וסרטונים. הפופולריות של שירותי CDN ממשיכה לגדול, וכיום רוב תעבורת האינטרנט מוגשת דרך CDNs, כולל תעבורה […]

10/10/2022